Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
existovať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[má]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: byť, jestvovať, vyskytovať sa, nachádzať sa, byť prítomný v priestore alebo v čase: hmota, život na iných planétach existuje, musí existovať odpoveď na túto otázku, Boh existuje.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

existovať
existovať
existovať

Antonymá

neexistovať
neexistovať
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok