elektronický


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[elektronický]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: súvisiaci s prenosom informácií prostredníctvom počítačov a iných prostriedkov informačných a komunikačných technológií, napr. internetu, mobilných sietí; existujúci v počítačovej (nepapierovej) podobe: elektronická komunikácia, elektronická platba, elektronická pošta.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok