Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
ekonomika
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ekonomika]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. výrobná činnosť istého spoločenstva (štátu), národné hospodárstvo: trhová ekonomika spravujúca sa zákonmi trhu; transformácia ekonomiky spoločenského výrobu v istej etape: ekonomika kapitalizmu, socializmu;
2. odbor zaoberajúci sa príslušným odvetvím národného hosp.: ekonomika priemyslu;
ekonomika zahraničného obchodu.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb pri držaní, uchopení časti tela prstami ruky
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

ekonomika
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok