Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
droga
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[droga]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. návykový omamný prostriedok: mäkké, ľahké drogy;
2. odborná látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu používaná obyčajne na výrobu liečiv.

Prenesený význam: závislosť od niečoho, byť blázon do niečoho, mánia, vášnivá zaujatosť.
Pozícia ruky/rúk
lakeť
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok