Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
dotýkať sa, prepínať, zapnúť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť s ohnutým palcom - dotýkať sa, prepínať, ťuknúť, zapnúť: ťukať do mobilu, dotýkať sa mobilu, zapnúť zapaľovač, prepínať televízne stanice diaľkovým ovládačom.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok