dokument


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dokument]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: dôležitá (úradná) listina, právny doklad: predložiť dokumenty.
Pozícia ruky/rúk
otvorená päsť pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok