digitálny


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[digitálny]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: udávajúce čas formou číslic (bez ručičiek): digitálny časomerač.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok