Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
dedina
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dedina]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: sídelný útvar spojený s poľnohospodárstvom, vidiecka obec; jej obyvatelia: rázovitá slovenská dedina, pochádzať z dediny.

Prenesený význam: nevkusné, niečo nevhodné; nesprávať sa
primerane.
Pozícia ruky/rúk
na lícach
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok