Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
čokoláda
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čokoláda]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. potravinový výrobok z kakaa, cukru a tuku;
2. mliečny nápoj.
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymá

čokoláda
čokoláda
čokoláda
čokoláda
čokoláda
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok