Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
cirkus

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[cirkus]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na nose
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

cirkus
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok