cieva


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[cievy]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
predlaktie
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
zvlnený pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok