Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
čestný, čestne

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[čestný]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. statočný, poctivý, svedčiaci o cti: čestný človek, čestné vyhlásenie;
2. určený na poctu, udelený ako pocta (za zásluhy): čestný titul, čestné uznanie.

Prenesený význam: byť poctivý, urobiť radosť druhým.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
sploštená otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čestný, čestne
čestný, čestne
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok