Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
čerstvý, čerstvo

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čerstvý]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. nedávno vzniknutý, vyrobený, získaný: čerstvý chlieb, čerstvá zelenina;
čerstvé noviny, správy;
2. svieži, čulý: čerstvá myseľ, čerstvé posily;
3. príjemne chladný, svieži, osviežujúci: čerstvý vzduch, čerstvé ráno.

Prenesený význam: niečo nové.
Pozícia ruky/rúk
na pokrčenej pasívnej ruke
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s pokrčenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čerstvý, čerstvo
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok