Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
byť schopný, vyznať sa

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[VT]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o situáciu, pri ktorej človek preukazuje svoju nezvyčajnú schopnosť alebo svoju odvahu, trúfalosť predviesť nejakú činnosť.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Antonymum

nebyť schopný, nevyznať sa
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok