byť drzý, opovážlivý, trúfalý


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: spätná reakcia na nečakaný, nezdvorilý, neslušný, viac dovoľujúci si prejav hovoriaceho v komunikácii.
Pozícia ruky/rúk
nos
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s mierne ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Zdroj
Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok