Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
brána, hrazda, okovy, putá
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Klasifikátor celého predmetu - predmet tvaru brány, bránky, hrazdy, okov, pút: futbalová bránka, trojhrazda na detskom ihrisku, športová hrazda, mať na rukách putá, doviesť niekoho v okovách.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne pokrčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok