Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
bojovať

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bojovať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. zvádzať boj, bitku: bojovať za vlasť, za slobodu, proti nepriateľovi; bojovať na život a na smrť;
2. viesť boj, zápas, usilovať sa: bojovať za mier, o lepšiu budúcnosť.

Prenesený význam: "prinútiť sa niečo urobiť, aj keď sa človeku nechce".
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý slučkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Synonymum

bojovať
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok