bojovať


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bojovať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. zvádzať boj, bitku: bojovať za vlasť, za slobodu, proti nepriateľovi; bojovať na život a na smrť;
2. viesť boj, zápas, usilovať sa: bojovať za mier, o lepšiu budúcnosť.

Prenesený význam: prinútiť sa niečo urobiť, aj keď sa človeku nechce.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
slučkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok