Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
bod
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bod]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. základný geometrický prvok bez rozmerov, priesečník 2 priamok: dotykový bod;
2. priestorovo malé miesto alebo malý časový úsek: najvyšší bod pohoria.

Prenesený význam: "robiť z komára somára".
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

jeden bod
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok