Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
blesk

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[blesk]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. svetelný úkaz spôsobený výbojom atmosférickej elektriny (medzi oblakmi): udrel blesk;
2. ostré, prudké svetlo, žiara, záblesk: fotografovať s bleskom.

Prenesený význam: robiť, urobiť niečo rýchlo, veľmi rýchlo, rýchlo sa niekam vrátiť.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý pohyb ruky/rúk v tvare blesku
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok