autoškola


Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[autoškola]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
chrbát plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb pri držaní časti tela prstami
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok