automat


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[automat]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: samočinný stroj, ktorý po vhodení mincí, vložení peňazí vydá tovar alebo vykoná jednoduché služby.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok