architekt


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[architekt]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
predlaktie
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
zalomený pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Zložené z posunkov
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok