Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Anglicko

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[anglicko]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: DeafSign World [online]. YouTube, 2012 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/user/deafworldsign

Synonymá

Anglicko
Anglicko
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok