amputácia, amputovať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[amputovať]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.
Pozícia ruky/rúk
predlaktie
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok