Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Almaty

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[almaty]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na lícach
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: DeafSign World [online]. YouTube, 2012 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/user/deafworldsign

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok