Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
ako
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[ako]
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: porovnávacia spojka s prvým stupňom prídavného mena, s podstatným menom alebo so slovesom, ak sa prirovnáva vlastnosť, činnosť alebo stav niečoho alebo niekoho k niečomu alebo k niekomu podľa niektorej spoločnej črty: biely ako sneh, pekný ako kvet, tvrdý ako skala, hladný ako vlk; karfiol z rúry, ktorý chutí ako vyprážaný; cuketa je príbuzná tekvici, vyzerá ako uhorka.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok