Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
ako bolo

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ako bolo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: charakteristika človeka alebo niečoho, čo bolo v nemennom stave; nič sa nestalo, nezmenilo, všetko bolo v pôvodnom stave.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Synonymum

ako bolo
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok