Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Akkra

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[akkra]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
cudzí tvar ruky
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: DeafSign World [online]. YouTube, 2012 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/user/deafworldsign

Fonetický variant

Akkra
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok