ak, iba ak (by), len ak (by)


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[keby náhodou]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
líce, líca
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky so zakrivenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok