Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
Afrika

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[afrika]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Synonymum

Afrika
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok