Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

číslovky - ikonické (19)
číslovky - ikonické - roky (27)
číslovky - ikonické - známky (10)
číslovky - iné určité (2)
číslovky - násobné (17)
číslovky - neurčité (17)
číslovky - radové (11)
číslovky - radové - časti (7)
číslovky - radové - dátumy (20)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - ročníky, triedy (20)
číslovky - radové - umiestnenia (22)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - špecifické - dôraz (12)
číslovky - špecifické - odhad, rýchlosť (8)
číslovky - základné (111)
číslovky - základné - peniaze (11)
interaktívne výrazy (252)
interaktívne výrazy - nepriame pomenovania (169)
interaktívne výrazy - podmienkové (112)
interaktívne výrazy - záporné (39)
jednoposunkové frázy (44)
klasifikátory - celý predmet (8)
klasifikátory - časť tela (2)
modifikátory - akostné (411)
modifikátory - aspektové (12)
modifikátory - časové (259)
modifikátory - priestorové (34)
opytovacie výrazy (49)
podstatné mená - abstraktné pojmy (107)
podstatné mená - aktivity (5)
podstatné mená - astronómia (19)
podstatné mená - cestovanie (28)
podstatné mená - čas (263)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (12)
podstatné mená - dejiny (11)
podstatné mená - doklady (9)
podstatné mená - domáce potreby (29)
podstatné mená - domov a bývanie (108)
podstatné mená - doprava (47)
podstatné mená - drogéria (18)
podstatné mená - elektronika (32)
podstatné mená - fajčivo (7)
podstatné mená - financie (16)
podstatné mená - galantéria (12)
podstatné mená - hospodárstvo (21)
podstatné mená - hračky (42)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (9)
podstatné mená - informatika (11)
podstatné mená - inštitúcie a služby (88)
podstatné mená - jednotky (5)
podstatné mená - komunikácia (56)
podstatné mená - kultúra (109)
podstatné mená - kultúra obce (31)
podstatné mená - kvety (5)
podstatné mená - ľudia (117)
podstatné mená - masmédia (51)
podstatné mená - matematika (20)
podstatné mená - matérie (29)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (80)
podstatné mená - mestá Európy (202)
podstatné mená - mestá Slovenska (191)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (20)
podstatné mená - nábytok (23)
podstatné mená - nakupovanie (29)
podstatné mená - nápoje (39)
podstatné mená - nerasty (15)
podstatné mená - občianske združenie (16)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (91)
podstatné mená - obscénne výrazy (15)
podstatné mená - odvodené slová (58)
podstatné mená - oslava (24)
podstatné mená - ovocie a zelenina (64)
podstatné mená - počasie (78)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (13)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (7)
podstatné mená - potraviny a jedlo (182)
podstatné mená - práca (38)
podstatné mená - pracovné náradia (14)
podstatné mená - právna oblasť (17)
podstatné mená - priestory (27)
podstatné mená - príroda (73)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (109)
podstatné mená - psychológia (1)
podstatné mená - regióny Slovenska (17)
podstatné mená - rieky (2)
podstatné mená - rodina (115)
podstatné mená - rozprávky (22)
podstatné mená - sexuálna oblasť (5)
podstatné mená - slovenský jazyk (2)
podstatné mená - sociálna oblasť (23)
podstatné mená - spoločnosť (3)
podstatné mená - sviatky (9)
podstatné mená - škola (118)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (30)
podstatné mená - šport (53)
podstatné mená - športové potreby (4)
podstatné mená - štáty Afriky (75)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (76)
podstatné mená - štáty Európy (92)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (102)
podstatné mená - tvary a telesá (16)
podstatné mená - územia (45)
podstatné mená - varenie (10)
podstatné mená - veci okolo nás (12)
podstatné mená - veda (31)
podstatné mená - výskum (14)
podstatné mená - záhradkárske potreby (6)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (18)
podstatné mená - zbrane (6)
podstatné mená - zdravie a choroba (127)
podstatné mená - znamienka (11)
podstatné mená - žánre (22)
podstatné mená - živočíchy (128)
podstatné mená - životopis (28)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (858)
slovesá - jednoduché - aspekt (48)
slovesá - priestorové (156)
slovesá - zhodové - lokalitné (212)
slovesá - zhodové - objektové (24)
slovesá - zhodové - recipročné (97)
slovesá - zhodové - subjektové (162)
špecifikátory tvaru a veľkosti (61)
zámená (67)


Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok