Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

číslovky - ikonické (19)
číslovky - ikonické - roky (27)
číslovky - ikonické - známky (10)
číslovky - iné určité (2)
číslovky - násobné (17)
číslovky - neurčité (13)
číslovky - radové (10)
číslovky - radové - časti (7)
číslovky - radové - dátumy (20)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - ročníky, triedy (20)
číslovky - radové - umiestnenia (22)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - špecifické - dôraz (12)
číslovky - špecifické - odhad, rýchlosť (8)
číslovky - základné (109)
číslovky - základné - peniaze (11)
interaktívne výrazy (200)
interaktívne výrazy - nepriame pomenovania (165)
interaktívne výrazy - podmienkové (112)
interaktívne výrazy - záporné (36)
jednoposunkové frázy (28)
klasifikátory - celý predmet (7)
klasifikátory - časť tela (1)
modifikátory - akostné (237)
modifikátory - aspektové (8)
modifikátory - časové (250)
modifikátory - priestorové (30)
opytovacie výrazy (49)
podstatné mená - abstraktné pojmy (83)
podstatné mená - astronómia (17)
podstatné mená - cestovanie (24)
podstatné mená - čas (257)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (12)
podstatné mená - dejiny (9)
podstatné mená - doklady (8)
podstatné mená - domáce potreby (26)
podstatné mená - domov a bývanie (95)
podstatné mená - doprava (39)
podstatné mená - drogéria (12)
podstatné mená - elektronika (27)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (11)
podstatné mená - galantéria (9)
podstatné mená - hospodárstvo (16)
podstatné mená - hračky (20)
podstatné mená - hudobné nástroje (18)
podstatné mená - chémia (5)
podstatné mená - informatika (11)
podstatné mená - inštitúcie a služby (81)
podstatné mená - komunikácia (42)
podstatné mená - kultúra (92)
podstatné mená - kultúra obce (18)
podstatné mená - kvety (4)
podstatné mená - ľudia (93)
podstatné mená - masmédia (43)
podstatné mená - matematika (16)
podstatné mená - matérie (25)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (80)
podstatné mená - mestá Európy (203)
podstatné mená - mestá Slovenska (189)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (16)
podstatné mená - nábytok (23)
podstatné mená - nakupovanie (24)
podstatné mená - nápoje (33)
podstatné mená - nerasty (11)
podstatné mená - občianske združenie (15)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (71)
podstatné mená - obscénne výrazy (11)
podstatné mená - odvodené slová (44)
podstatné mená - oslava (11)
podstatné mená - osobnosti (1)
podstatné mená - ovocie a zelenina (50)
podstatné mená - počasie (72)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (12)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (2)
podstatné mená - potraviny a jedlo (159)
podstatné mená - práca (38)
podstatné mená - pracovné náradia (11)
podstatné mená - právna oblasť (17)
podstatné mená - priestory (34)
podstatné mená - príroda (49)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (73)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (2)
podstatné mená - rodina (117)
podstatné mená - rozprávky (13)
podstatné mená - sociálna oblasť (23)
podstatné mená - spoločnosť (2)
podstatné mená - sviatky (8)
podstatné mená - škola (120)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (24)
podstatné mená - šport (33)
podstatné mená - športové potreby (4)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (76)
podstatné mená - štáty Európy (87)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (62)
podstatné mená - tvary a telesá (6)
podstatné mená - územia (44)
podstatné mená - varenie (10)
podstatné mená - veci okolo nás (13)
podstatné mená - veda (31)
podstatné mená - výskum (14)
podstatné mená - záhradkárske potreby (6)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (5)
podstatné mená - zdravie a choroba (40)
podstatné mená - znamienka (6)
podstatné mená - žánre (22)
podstatné mená - živočíchy (110)
podstatné mená - životopis (20)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (62)
slovesá - jednoduché (708)
slovesá - jednoduché - aspekt (44)
slovesá - priestorové (139)
slovesá - zhodové - lokalitné (211)
slovesá - zhodové - objektové (20)
slovesá - zhodové - recipročné (96)
slovesá - zhodové - subjektové (162)
špecifikátory tvaru a veľkosti (44)
zámená (63)


Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok