Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

číslovky - ikonické (19)
číslovky - ikonické - roky (27)
číslovky - ikonické - známky (10)
číslovky - iné určité (2)
číslovky - násobné (17)
číslovky - neurčité (13)
číslovky - radové (10)
číslovky - radové - časti (7)
číslovky - radové - dátumy (20)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - ročníky, triedy (20)
číslovky - radové - umiestnenia (21)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - špecifické - dôraz (12)
číslovky - špecifické - odhad, rýchlosť (8)
číslovky - základné (109)
číslovky - základné - peniaze (11)
interaktívne výrazy (190)
interaktívne výrazy - nepriame pomenovania (155)
interaktívne výrazy - podmienkové (102)
interaktívne výrazy - záporné (37)
jednoposunkové frázy (22)
klasifikátory - celý predmet (8)
klasifikátory - časť tela (1)
modifikátory - akostné (207)
modifikátory - časové (250)
modifikátory - priestorové (30)
opytovacie výrazy (49)
podstatné mená - abstraktné pojmy (67)
podstatné mená - astronómia (17)
podstatné mená - cestovanie (20)
podstatné mená - čas (227)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (11)
podstatné mená - dejiny (9)
podstatné mená - doklady (5)
podstatné mená - domáce potreby (16)
podstatné mená - domov a bývanie (82)
podstatné mená - doprava (38)
podstatné mená - drogéria (11)
podstatné mená - elektronika (19)
podstatné mená - fajčivo (5)
podstatné mená - financie (9)
podstatné mená - galantéria (5)
podstatné mená - hospodárstvo (11)
podstatné mená - hračky (19)
podstatné mená - hudobné nástroje (8)
podstatné mená - chémia (2)
podstatné mená - informatika (10)
podstatné mená - inštitúcie a služby (57)
podstatné mená - jedlo a potraviny (74)
podstatné mená - komunikácia (31)
podstatné mená - kultúra (34)
podstatné mená - ľudia (66)
podstatné mená - masmédia (28)
podstatné mená - matematika (14)
podstatné mená - matérie (13)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (78)
podstatné mená - mestá Európy (199)
podstatné mená - mestá Slovenska (185)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (14)
podstatné mená - nábytok (19)
podstatné mená - nakupovanie (21)
podstatné mená - nápoje (20)
podstatné mená - nerasty (11)
podstatné mená - občianske združenie (15)
podstatné mená - oblečenie a obuv (61)
podstatné mená - obscénne výrazy (11)
podstatné mená - odvodené slová (31)
podstatné mená - oslava (3)
podstatné mená - ovocie a zelenina (40)
podstatné mená - počasie (72)
podstatné mená - pohoria (5)
podstatné mená - politika (10)
podstatné mená - práca (33)
podstatné mená - pracovné náradia (11)
podstatné mená - právna oblasť (17)
podstatné mená - priestory (29)
podstatné mená - príroda (49)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (39)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (2)
podstatné mená - rodina (117)
podstatné mená - rozprávky (6)
podstatné mená - sociálna oblasť (21)
podstatné mená - spoločnosť (2)
podstatné mená - škola (108)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (18)
podstatné mená - šport (20)
podstatné mená - športové potreby (4)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (76)
podstatné mená - štáty Európy (85)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (58)
podstatné mená - tvary a telesá (6)
podstatné mená - územia (43)
podstatné mená - varenie (16)
podstatné mená - veci okolo nás (8)
podstatné mená - veda (30)
podstatné mená - výskum (14)
podstatné mená - záhradkárske potreby (6)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (3)
podstatné mená - zdravie a choroba (35)
podstatné mená - znamienka (6)
podstatné mená - živočíchy (106)
podstatné mená - životopis (20)
pomocné artikulačné znaky (3)
prstová abeceda (9)
slovesá - jednoduché (619)
slovesá - jednoduché - aspekt (35)
slovesá - priestorové (134)
slovesá - zhodové - lokalitné (209)
slovesá - zhodové - objektové (20)
slovesá - zhodové - recipročné (84)
slovesá - zhodové - subjektové (162)
špecifikátory tvaru a veľkosti (41)
zámená (63)


Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok