výbuch, explózia, detonácia


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[výbuch]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: náhle uvoľnenie veľkého množstva energie; silný zvuk takto vyvolaný: výbuch bomby; ozval sa otriasajúci výbuch.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok