Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
pruh, prietrž
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pruh]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vakovitá vydutina pobrušnice obsahujúca brušné vnútornosti: ochorieť na prietrž, pruh.
Pozícia ruky/rúk
pás a dolné boky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom rovnobežným so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

pruh, prietrž
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok