pruh, prietrž


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pruh]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vakovitá vydutina pobrušnice obsahujúca brušné vnútornosti: ochorieť na prietrž, pruh.
Pozícia ruky/rúk
pás a dolné boky
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok