Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
neležať, nestáť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[U a zároveň vzduch vypúšťaný z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (nepravidelné sloveso).

Význam: 1. (kde, o veciach) nebyť niekde položený, uložený vo zvyčajnej polohe: kvety neležia na vrchu, kniha neleží na polici, v izbe nestojí stôl, auto nestojí v garáži;
2. (kde) nezaberať určitú väčšiu plochu, plošne sa nerozkladať, nerozprestierať sa, nebyť umiestnený v priestore, nenachádzať sa: hlavné mesto neleží v strede krajiny, dedina neleží pod úpätím hôr, veľvyslanectvo neleží blízko hotela, bod A neleží na priamke c.
Pozícia ruky/rúk
na chrbte pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s mierne ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

neležať, nestáť

Antonymá

ležať, stáť
ležať, stáť
ležať, stáť
ležať, stáť
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok