Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
nebyť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nemá]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (nepravidelné sloveso).

Význam: nejestvovať, nežiť, neexistovať, nevyskytovať sa: nie sú pomaranče; nie sú tu ľudia.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

nebyť

Antonymá

byť
byť
byť
byť
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok