Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
milý, milovaný

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M s miernym úsmevom]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: obľúbený alebo ku ktorému sa pociťuje láska, zlatý, drahý.
Pozícia ruky/rúk
na nose
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok