menší guľatý, guľovitý, kruhový


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Špecifikátor tvaru a veľkosti - menší guľatý, guľovitý alebo kruhový predmet: guľatá lízanka, dámske oceľové náušnice guličky, zemiakové guličky na tanieri, guľatý nos, odznak, hodinky.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
výrazne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman. Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 119 s. ISBN 978-80-568-0520-6.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok