Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
guľatý, guľovitý, kruhový
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Špecifikátor tvaru a veľkosti - menší guľatý, guľovitý alebo kruhový predmet: guľatá lízanka, dámske oceľové náušnice guličky, zemiakové guličky na tanieri, guľatý nos, odznak, hodinky.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
guľatá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok