Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
držať, uchopiť, niesť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Klasifikátor držania - držať, uchopiť, niesť plytký, úzky, hladký predmet: držať knihu, hrubší zošit, niekoľko pracovných listov, balíček papierových bankoviek.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

držať, uchopiť, niesť
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok