Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
držať, uchopiť, niesť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Klasifikátor držania - držať, uchopiť, niesť plytký, úzky, hladký predmet: držať knihu, hrubší zošit, niekoľko pracovných listov, bonboniéru.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

držať, uchopiť, niesť
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok