Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
drahý

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[drahý]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. ktorý má veľkú hodnotu, cenu, hodnotný, cenný, vzácny: drahý obraz, čas je drahý;
2. milý, milovaný: naša drahá mamička.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom

Synonymum

drahý, zlatý
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok