Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
brániť, nedovoliť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[Z]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 2. osoby (tebe).

Význam - brániť: prekážať, nedovoľovať: brániť niekomu v činnosti.

Význam - nedovoliť: nedať súhlas, povolenie, nepripustiť, neumožniť: nedovoliť na pracovisku klebety, nedovoliť uverejniť článok v novinách.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

brániť, nedovoliť
brániť, nedovoliť
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok