Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
bohatý

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[bohatý]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: obsahujúci dostatok, hojnosť niečoho, oplývajúci niečím, hojný: bohatá úroda, bohatá fantázia, bohaté skúsenosti.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Synonymum

bohatý
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok