Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
astroid

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[astroid]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na zovretej pasívnej ruke
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
poloblúkový pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú a späť
 
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Janoštiak, Ľubomír. Vesmír. 2016 [cit. 2016-09-10]. Dostupné na: https://www.facebook.com/janostiaklubo/videos/10206450291127754/

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok